TVC Quảng cáo – Khẩu trang sợi hoạt tính Kissy

Xem hình ảnh hậu trường Tại đây
TVC – Khẩu trang sợi hoạt tính Kissy.
Production house: Greenway production, Executive producer: Nguyen Ngoc Hung, Creative director: Nguyen Phuong Mai, Director: Dao Thanh Hung, DOP: Nguyen The Hoang, Production designer: Minh Tùng, Copywriter: Pham Hoai, Editor: Nguyen Ngoc Hung, Nguyen Manh Toan, Colorist: Nguyen Manh Toan

  • AGENCY Greenway Production
  • CLIENT Kissy
  • FILM PRODUCTION Greenway Production
  • 3D PRODUCTION Greenway Production
  • DATE
  • CATEGORY TVC Quảng cáo

Kissy_tvc_Screenshot01

Kissy_tvc_Screenshot02

Kissy_tvc_Screenshot03

 

Kissy_tvc_Screenshot4a

Kissy_tvc_Screenshot4b

 

Kissy_tvc_Screenshot05a

Kissy_tvc_Screenshot09

Kissy_tvc_Screenshot5a

Kissy_tvc_Screenshot6

Kissy_tvc_Screenshot7

 

Kissy_tvc_Screenshot09a

Kissy_tvc_Screenshot9

Kissy_tvc_Screenshot10