Video marketing content – Lắng nghe để phát triển của Viettel

Bạn có bao giờ chậm lại một phút?

Chỉ để lắng nghe những âm thanh cuộc sống quanh mình?

———————————-

Sản phẩm trích trong campain “Lắng nghe để phát triển” của Viettel

  • AGENCY Greenway Creative
  • CLIENT Vietel
  • FILM PRODUCTION
  • 3D PRODUCTION
  • DATE
  • CATEGORY Video Marketing Content

11722265_913018205436472_6214175995508531548_o_0

11728699_913018202103139_6591302930273181251_o_0