Tvc quảng cáo

TVC viết tắt của Television Commercial (quảng cáo trên truyền hình) là hình thức truyền thông có độ phủ cao nhất, dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng công chúng. Vì vậy việc sử dụng TVC vẫn là công cụ hiệu quả nhất để doanh nghiệp có thể truyền đi một thông điệp bán hàng hoặc khuế tán thương hiệu. Việc sản xuất TVC và phát sóng trên truyền hình tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì vậy cần có một kế hoạch rõ ràng về việc phát triển ý tưởng, sản xuất, và book sóng sao cho phù hợp với mục tiêu của sản phẩm cần quảng cáo.

Tvc quảng cáo sáng tạo

TVC viết tắt của Television Commercial (quảng cáo trên truyền hình) là hình thức truyền thông có độ phủ cao nhất, dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng công chúng. Vì vậy việc sử dụng TVC vẫn là công cụ hiệu quả nhất để doanh nghiệp có thể truyền đi một thông điệp bán hàng hoặc khuế tán thương hiệu. Việc sản xuất TVC và phát sóng trên truyền hình tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì vậy cần có một kế hoạch rõ ràng về việc phát triển ý tưởng, sản xuất, và book sóng sao cho phù hợp với mục tiêu của sản phẩm cần quảng cáo.

Ưu điểm của TVC:
– Độ bao phủ rộng khắp
– Giúp tăng doanh số bán hàng
– Tăng độ nhận diện thương hiệu

Đối tượng sử dụng:
– Thương hiệu mới tung ra sản phẩm mới, nhãn hiệu mới, thông điệp mới cần nâng cao độ nhận biết trong thời gian ngắn.
– Thương hiệu đã có từ lâu đang tái định vị, cần truyền thông trên diện rộng
– Doanh nghiệp đã phát quảng cáo nhiều năm và hiệu quả giảm dần, cần một cách tiếp cận mới trong thông điệp quảng cáo

Sản phẩm Greenway

Do đội ngũ greenway Creative thực hiện